Entry: مرگ كسب و كار من است 7/17/2004كتابهاي زيادي بوده كه از خوندنشون لذت بردم. ولي تا حالا اين اتفاق برام نيفتاده بود. در واقع علاقه وافر و روزافزون من به رمان كم نظير «روبر مرل» و البته ترجمه جادويي «شاملو » در حدي هست كه باعث شده به خودم اجازه ندم روزانه بيشتر از پنجاه صفحه اش رو بخونم تا بتونم چند روز ذهنم رو باهاش درگير كنم و در طول اين مدت از خوندنش لذت ببرم.

   0 comments

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments